LCN Extender / LCN Hub
As of: June 11, 2024
Part No Model No Description Status
38500143-100 LCNE HUB Hwell LCNE Hub Non-Redun/Non Univ
38500143-101 Hwell LCNE HUB Assy Non-Red Univrsl
38500143-102 LCNE HUB WPC WPC LCNE HUB Assy Non-Redun Uni-Vol
38500143-200 Hwell LCNE Hub Assy Redundant 110V
38500143-201 Hwell LCNE HUB Assy Red Univ Voltag
38500143-202 LCNE HUB-WPC WPC LCNE HUB Assy Red Univ Voltage
38500148-300 Hwell Power Supply for LCNE HUB
38500148-301 LCNE HUB P/S WPC LCNE HUB P/S Univ Volt non-cord
38500148-701 LCNE HUB P/S WPC LCNE HUB P/S Univ Volt- corded
51108899-100 LCNFL LCNFL I/O board
51108899-200 LCNFL LCNFL I/O board- CE
51109881-100 LCNE LCNE Paddle Board
51304540-100 LCNE2 LCNE2 Paddle Board Non CE
51304540-200 LCNE2 LCNE2 Paddle Board CE
51305508-100 XLCNE2 XLCNE2 - Non CE MultiMode
51305508-200 XLCNE2 XLCNE2 - CE MultiMode
51305508-300 XLCNE2 XLCNE2 Single mode w/ fiber optics
51305508-400 XLCNE2 XLCNE2 Single mode w/fiber optic CE

          in stock low stock out of stock